Bekkenfysiotherapie bij fysiotherapie Impulse

Tijdens uw zwangerschap, of na de bevalling kunt u klachten krijgt in de lage rug, rondom het bekken,stuit en/ of in de benen. Eveneens kunnen klachten ontstaan van urineverlies, een hoge plasfrequentie, obstipatie en pijn tijdens het vrijen. Deze klachten kunnen op verschillende momenten in de zwangerschap of na de bevalling ontstaan.

Regelmatig houden deze klachten vaak verband met de verhouding tussen belasting en belastbaarheid. Anders gezegd: wat kan uw lichaam aan en wat vergt u van uw lichaam tijdens uw dagelijkse activiteiten?
Meestal verdwijnen deze klachten binnen enkele weken tot maanden na de bevalling, maar soms blijven deze klachten bestaan. Dit kan variëren van aanhoudende pijnklachten tot  klachten die op komen tijdens bepaalde activiteiten of gedurende de menstruatie.

De bekkenfysiotherapeut kan u begeleiden in het proces om te klachten te herkennen en u helpen pijnklachten en compensatie strategieën te helpen verminderen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de dagelijkse activiteiten.

Fysiotherapie Impulse biedt u naast bekkenfysiotherapie ook manuele therapie, sportfysiotherapie en oedeemtherapie. Door de verschillende specialisaties zijn wij in staat u deskundig te begeleiden.

Als u hinder ondervindt van uw klachten tijdens of na de zwangerschap, dan kunt u een afspraak maken bij Bregje Vriend. Zij zal samen met u zoeken naar de meest optimale behandeling.

Fysiotherapie Impulse
Guldeland 25
2291 VG Wateringen
0174 296533

Reflexzonetherapie

Mijn naam is Hanna de Jong. Ik heb in 2007 de  4 jarige H.B.O studie reflexzonetherapie met succes afgerond.

Na 20 jaar op verloskamers en kraamafdeling gewerkt te hebben, ben ik met mijn eigen praktijk gestart. Ik heb mij bekwaamd in een aantal therapievormen, waaronder zwangerschapklachten. Naast het lidmaatschap van de beroepsvereniging is het voor mij vanzelfsprekend dat ik mij daarmee conformeer aan continue bij- en nascholingen.

Overleg met de verloskundigen

Ik werk nauw samen met de verloskundigenpraktijk “In het Wateringse”. Bij het intake gesprek informeer ik ook altijd of de verloskundige op de hoogte is van het feit dat u zich onder behandeling van een reflexzonetherapeut heeft gesteld. In overleg met de cliënt neem ik contact op met de verloskundige.

Wat is reflexzonetherapie?

Reflexologie is een wetenschap die uitgaat van het principe dat op (o.a) handen en voeten reflexzones liggen, die corresponderen met alle organen, klieren en andere delen van het lichaam. Er wordt nog steeds veel onderzoek naar gedaan in verschillende landen. Toch is de reflexologie als geneeswijze al eeuwen bekend. Voor zover men het nu kan nagaan werd zij al beoefend door de Egyptenaren en Chinezen. Door druk uit te oefenen op verschillende punten worden blokkades op geheven, zodat het lichaam weer in balans komt. Het is een veilige en natuurlijke behandelwijze voor klachten op allerlei gebied, daarnaast is het zeer ontspannend.

Zwangerschap en reflexzonetherapie

Enkele van de meest voorkomende klachten bij zwangerschap die goed te behandelen zijn:

Aanhoudende misselijkheid en brandend maagzuur

Beginnende hoge bloeddruk

Aanhoudende verkoudheid

Spataderen, aambeien

Oedeem ( vocht vasthouden in benen en enkels)

Bekkeninstabiliteit, rugpijn

Diabetes

Blaasontsteking

Stuitligging (moxa-therapie) vanaf 32 weken

Bevorderen van weeën ( altijd in overleg met verloskundige)

Bevorderen van weeën na het breken van de vliezen

Postnatale depressie

Hanna de Jong
Tel: 0642584919 
Mail: hanna45@planet.nl  

KVK 27332968
AGB code 90034959
AGB code praktijk 13908

Tarieven
Consult van 60 minuten        EUR 60,00  Inclusief BTW
Consult van 30 minuten        EUR 30,00  Inclusief BTW
Moxastick                            EUR   2,50 

               
Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de behandelingen indien u aanvullend verzekerd bent.

Dietiste

Vitae Voedingsadviesbureau is een diëtistenpraktijk met drie diëtisten: Ingrid Buitelaar, Miranda Doorduin en Tessa Grootscholten.
Vanaf verschillende locaties in het Westland is het mogelijk om advies te krijgen: De Lier, Monster, Naaldwijk, Honselersdijk en Wateringen.

Wanneer naar de diëtist? 
De diëtist kan waarschijnlijk altijd iets voor u betekenen, al is het alleen maar om een keer uw voeding te beoordelen. Een aantal voorbeeldvragen:

U wilt weten hoe u gezond kunt eten voor, tijdens of na de zwangerschap?
U wilt weten of u voldoende vitamines binnen krijgt?
U bent tijdens een eerdere zwangerschap ongewenst veel aangekomen?
U heeft vragen m.b.t. borstvoeding?

Als u klachten heeft die op de een of andere manier met uw voeding te maken hebben, is een bezoek zeker aan te raden. Denkt u bijvoorbeeld aan:

Overgewicht of ondergewicht
Hoge bloeddruk
Diabetes mellitus (suikerziekte) of zwangerschapsdiabetes
Maag- of darmklachten (verstopping, diarree, zuurbranden)
Blijvende misselijkheid en zwangerschapsbraken
Voedselovergevoeligheid

Meer info over voeding voor en tijdens je zwangerschap:
Voeding voor en tijdens de zwangerschap

Werkwijze
U krijgt bij Vitae altijd een persoonlijk advies en u bepaalt in overleg hoe u begeleid wilt worden.
De kosten worden door de zorgverzekeraar vergoed als u een verwijsbriefje heeft.

Informatie en afspraak maken
Website: http://www.vitaevoeding.nl/
Telefoon: 06-12392986
Email: info@vitaevoeding.nl

Fysiotherapie Wateringse Veld

Het valt ons als fysiotherapeutische praktijk op, dat er veel informatie te vinden is rondom voeding tijdens de zwangerschap.  Maar dat er niet veel informatie is over wat u aan lichamelijke klachten kunt doen, die mogelijk tijdens en/of na de zwangerschap  optreden.  Aangezien wij het belangrijk vinden, dat u de regie in eigen hand kunt houden en kennis van zaken hebt, willen we u vroeg in uw zwangerschap over deze zaken informeren

Op deze pagina wordt u geïnformeerd over bekkenklachten, hoe de cursus “ZwangerFit" u kan ondersteunen tijdens uw zwangerschap, fysiotherapie bij spataderen, oedeemklachten en krijgt u van ons een aantal adviezen, waar u zelf al iets mee kunt. Indien dit niet afdoende helpt, raden wij u aan te overleggen met uw verloskundige en zo nodig kunt u vervolgens hulp aan ons vragen.

Fysiotherapie bij spataderen

Spataderen komen tijdens de zwangerschap voor en bestaande spataderen kunnen door de zwangerschap verergeren.De fysiotherapeut kan hierbij helpen om de klachten te verminderen. Kijk voor meer informatie in de bijgevoegde folder Fysiotherapie bij Spataderen pdf.

Bekkenfysiotherapie

Binnen de fysiotherapie zijn er therapeuten,  die zich hebben gespecialiseerd in bekkenklachten. Zij worden ook wel bekkenfysiotherapeuten genoemd. Binnen het behandeldomein van bekkenfysiotherapie horen bekkenklachten, die al dan niet samenhangen, of ontstaan zijn tijdens een zwangerschap. De bekkenfysiotherapeut kan uw klachten het meest optimaal behandelen. Kijk voor meer informatie over bekkenfysiotherapie in de bijgevoegde folder
Folder Bekkentherapie pdf

Wat kan de bekkenfysiotherapeut voor u als zwangere betekenen?

Het kan zijn, dat u tijdens de zwangerschap, of na de bevalling klachten krijgt in de lage rug, rondom het bekken of in de benen.

Meestal verdwijnen deze klachten na de bevalling, maar soms blijven klachten bestaan. Dit kan variëren van continu pijnklachten tot alleen hinder vlak voor of tijdens de menstruatie. Indien de klachten blijven aanhouden, adviseren wij u om een afspraak te maken met een bekkenfysiotherapeut.

Gedurende de zwangerschap, de bevalling en de maanden daarna ondergaat uw lichaam enorme lichamelijkeveranderingen. Het is geen wonder, dat de blaas het daarbij zwaar te verduren krijgt.  Het is heel normaal in en na deze periode last te hebben van ongewild urineverlies. Echter is het wel belangrijk, dat dit geen maanden duurt. Incontinentieklachten dienen in de eerste weken na de bevalling weer af te nemen en na 6 weken moet u deurine weer goed op kunnen houden. Heeft u langer dan 6 weken na de bevalling nog steeds ongewild urineverlies, dan adviseren wij u een afspraak te maken met een bekkenfysiotherapeut.

Tijdens de zwangerschap verweken de banden van het bekken, waardoor het bekken minder stevig, minder stabiel’ wordt. Deze verweking is noodzakelijk, omdat de baby tijdens de geboorte de bekkenring moet passeren. Deze verweking is dus een heel natuurlijk verschijnsel, dat bij elke zwangere optreedt!! Soms echter veroorzaakt deze verweking klachten van instabiliteit.

Bekend is dat bij klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat er gebruik wordt gemaakt van compensatiemechanismen. De bekkentherapeut besteedt veel aandacht aan het analyseren en wetenschappelijk doorgronden van deze compensatiemechanismen. Op korte termijn zijn deze compensatiemechanismen effectief en dragen bij aan herstel. Op langere termijn houden deze compensatiemechanismen pijnklachten in stand, of zijn aanleiding voor nieuwe klachten. Neutraliseren van deze compensatiemechanismen en herstellen van een normale functie leidt tot een afname van pijnklachten. Het is dan ook logisch, dat tijdens de behandeling door de bekkenfysiotherapeut niet de pijn, maar herstel van de functie centraal staat.

Cursus zwanger en fit

De cursus “ZwangerFit" mag alleen gegeven worden door fysiotherapeuten, die de geregistreerde NVFB-ZwangerFit® opleiding hebben gevolgd, of door geregistreerde bekkenfysiotherapeuten (i.o.). Het is een eigentijdse cursus voor de zwangere vrouw, de pas bevallen vrouw en haar partner. In deze vernieuwde opzet van zwangerschapsbegeleiding is de jarenlange ervaring op het gebied van de zwangerschapsgym gebundeld met de laatste inzichten over peripartum bekkenpijn en de kennis van de bekkenbodem(dys)functies. Deze inzichten worden gecombineerd met basiselementen uit de fitness en aerobic, waardoor dit alles goed oefenbaar is.

De specifieke deskundigheid en de signaleerfunctie van de NVFB-ZwangerFit® docent zorgt ervoor, dat de actieve vrouw in haar zwangerschap en in de periode daarna, zo optimaal mogelijk begeleid kan worden. Tijdens de cursus komen specifieke oefeningen aan bod gericht op de zwangerschap en bevalling. Er wordt gewerkt aan het behouden en mogelijk verbetering van het uithoudingsvermogen, de kracht en coördinatie. Het voorkomen van klachten en het bevorderen van een optimaal herstel na de bevalling zijn ook belangrijke aspecten. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan houdingscorrecties en bewegingsadviezen.                                                                            
Kijk voor verdere informatie betreffende de cursus “ZwangerFit" in de bijgevoegde folder. ZwangerFit pdf

Fysiotherapie bij spataderen

Spataderen komen tijdens de zwangerschap voor en bestaande spataderen kunnen door de zwangerschap verergeren.De fysiotherapeut kan hierbij helpen om de klachten te verminderen. Kijk voor meer informatie in de bijgevoegde folder Fysiotherapie bij Spataderen pdf.

Oedeemtherapie

Oedeem is de aanwezigheid van vocht op plaatsen in het lichaam, waar vocht normaal niet, of nauwelijks aanwezig is. Oedeem is te herkennen aan het kuiltje, dat achterblijft als er gedurende tien seconden met de duim druk is uitgeoefend op gezwollen weefsel.

Het is heel normaal om vocht vast te houden tijdens de zwangerschap. Met name in de laatste maand van de zwangerschap is dit te merken aan bijvoorbeeld opgezwollen handen, voeten en gezicht. Bij plotselinge toename van het vocht is het verstandig om contact op te nemen met uw verloskundige. Het kan zijn dat uw bloeddruk gestegen is. Met name als u ook andere klachten heeft, zoals hoofdpijn of een misselijk gevoel, moet u uw bloeddruk laten controleren.

De gespecialiseerde fysiotherapeut (oedeemtherapeut) kan door middel van oedeemtherapie ervoor zorgen dat het vocht beter wordt afgevoerd. De behandeling is met name gericht op het terugdringen, of niet verder doen toenemen van het oedeem om hiervoor normaal functioneren te herstellen. Kijk voor meer informatie in de  bijgevoegde folder Folder Oedeemtherapie pdf. 

Aangezien oedeemtherapie tevens invloed uitoefent op het hormonale systeem, mag dit gedurende de eerste 3 maanden van de zwangerschap niet worden toegepast.

Adviezen tijdens de zwangerschap

Hier kunt u een PDF bestand downloaden Adviezen voor tijdens en na uw zwangerschap pdf
U krijgt adviezen voor tijdens en na de zwangerschap. Wanneer u hier onvoldoende informatie uithaalt kunt u bellen voor een afspraak met onze bekkenfysiotherapeut

Namens het fysiotherapeutisch team van het FCWV wensen we u een heel voorspoedige zwangerschap toe. Mocht u vragen hebben, twijfel niet en stel ze aan uw verloskundige of bel ons gerust.

Fysiotherapeutische Centrum Wateringse Veld
Laan van Wateringse Veld 224b
2548 CG  Den Haag
070.3099860

www.fcwv.nl

info@fcwv.nl