Anticonceptie

Tijdens het kraambed en op de nacontrole bij 6 weken wordt er aandacht
besteed aan het onderwerp anticonceptie.

Kijkt ook eens op www.anticonceptie.nl