Afspraken: 0174 22 62 89 Vragen/overleg/spoed: 06 24 713 713
Reinova Reinier de Graaf | Verloskundigenpraktijk in 't Wateringse

Samenwerking met Reinova

Gefeliciteerd, je bent zwanger. Natuurlijk wilt u de beste zorg voor jezelf en jouw baby. Daarom is het fijn om te weten dat negen regionale verloskundigenpraktijken en de gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen en neonatologen van het Reinier de Graaf Gasthuis intensief samenwerken. Bevallen kan bijna altijd met de verloskundige thuis of in het ziekenhuis. Dankzij dit samenwerkingsverband, dat officieel Reinova Geboortegroep heet, is de geboortezorg in de regio Delft nog veiliger. Kijk voor meer informatie op www.reinierdegraaf.nl/reinova. 

Zorg op maat

De eerste zwangerschapscontrole krijg je in de verloskundigenpraktijk. Ben je echter bekend met stollingsafwijkingen of had je in het verleden een buitenbaarmoederlijke zwangerschap of meerdere miskramen, dan vindt de eerste controle in het Reinier de Graaf Gasthuis plaats. Elke verloskundigenpraktijk heeft een eigen gynaecoloog van het Reinier de Graaf Gasthuis als aanspreekpunt. De rol van de verloskundige blijft zoals je dat gewend bent. Alleen bespreekt jouw verloskundige nu de zwangerschap in een overleg van gynaecologen en verloskundigen van het ziekenhuis. Zo nodig wordt ook een kinderarts of neonatoloog geconsulteerd. Tijdens dit overleg wordt een risico-analyse gemaakt. Op basis daarvan krijg je jou eigen zorgpad, precies op maat. Hierin staat onder meer welke zorg je waar krijgt. Bij de verloskundige als het kan, bij de gynaecoloog als dat nodig is. Gynaecologen en verloskundigen maken gebruik van elkaars expertise, zowel tijdens de zwangerschapsbegeleiding als tijdens de bevalling. 

Registeren  

Nog geen patiënt van het Reinier de Graaf Gasthuis? Registreer jezelf dan zo spoedig mogelijk als patiënt, zodat je een patiëntnummer hebt. Dit kan bij de registratie-balie van elke locatie van het Reinier de Graaf Gasthuis, in Delft, Voorburg, Naaldwijk of Ypenburg. Zonder patiëntnummer kunnen wij de zwangerschap niet met de gynaecoloog bespreken. 
Toestemmingsverklaring : Om tijdens je zwangerschap, bevalling en nazorg de best mogelijke zorg te verlenen, kan het noodzakelijk zijn om jouw medische gegevens te delen met andere zorgverleners van Reinova Geboortegroep. Wij vragen je daarom het toestemmingsformulier te ondertekenen. 

Gezinsgerichte zorg

Mocht je er voor kiezen om niet thuis te bevallen of door omstandigheden genoodzaakt zijn om in het ziekenhuis te bevallen, dan kunt je terecht op de afdeling Verloskunde/Kraam van het Moeder en Kindcentrum van het Reinier de Graaf Gasthuis. 
Je verblijft hier samen met je partner in een verlossuite en bevalt zoals je dat wenst. Op een verlosbed, een baarkruk of een houding die jij prettig vindt, als dit geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Alle zorg in het Moeder en Kindcentrum draait om het gezin. Na de bevalling blijft je samen met jouw baby en partner in de verlossuite of kraamsuite. Heeft jullie baby extra zorg nodig, dan verhuis je samen met jouw zoon of dochter naar de afdeling Neonatologie van het Moeder en Kindcentrum. Ook hier wordt gezinsgerichte zorg verleend. Kraamzorg maakt daar ook deel van uit. Of je nu op de afdeling Verloskunde/Kraam of Neonatologie verblijft, onze zorgprofessionals coachen jou en je partner in de zorg voor jullie kindje zodat jullie als gezin vol vertrouwen naar huis gaat. 


Een impressie van het moeder en kind centrum zie je in dit filmpje youtube
Website voor zwangeren: vsvreinier.nl
website moeder- en kindcentrum RdGG reinierdegraaf.nl/moeder-en-kindcentrum