Klachtenregeling | Verloskundigenpraktijk in 't Wateringse

Niet tevreden?

Het is fijn als je het contact met ons prettig en deskundig hebt ervaren. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt over (een van) ons.
We hopen dat je dan de ruimte voelt om deze onvrede of klacht met ons te bespreken. Wij staan altijd open voor feedback. Ook krijgt je na het kraambed een feedbackformulier toegestuurd via de mail. 

Procedure

1. Bespreek je klacht met je verloskundige

Zit je met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons! Wij nemen graag de tijd om rustig met je te praten.

2. Schakel een klachtenfunctionaris in

Wil je meer weten over je rechten of wil je advies? Lukt het niet om er samen met ons uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris waarbij wij allemaal zijn aangesloten.
De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Neem contact op met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl

Wij proberen, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, je klacht binnen zes weken af te handelen.

Als je er met ons en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kan je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. 
geschilleninstantieverloskunde.nl

Regionaal Tuchtcollege voor gezondheidszorg

Het tuchtcollege beoordeelt of je verloskundige heeft gehandeld volgens de regels van de beroepsgroep. De tuchtrechter kan de aangeklaagde een waarschuwing of berisping geven, een boete opleggen of verbieden tijdelijk of voor altijd zijn beroep uit te oefenen. Lees meer over het tuchtcollege gezondheidszorg.