Q en A COVID 19 en zwangerschap

Geldt het advies BD bevallen nog steeds bij een zwangere die COVID-19 heeft gehad tijdens haar zwangerschap?

Volgens de richtlijnen van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) is het beleid dat een zwangere met milde klachten tijdens de baring onder leiding van de eerste lijn mag bevallen. Milde klachten kunnen bijvoorbeeld worden vastgesteld d.m.v. de MEOWS.

Indien een vrouw tijdens de zwangerschap een milde of asymptomatische besmetting heeft doorgemaakt dan kan zij op de plaats van haar keuze baren. Alleen vrouwen die minimaal zuurstofbehoeftig waren tijdens hun besmetting , wordt geadviseerd voor het resterende deel van haar zwangerschap in de 2e lijn te laten opvolgen, evenals de baring. Als er na de besmetting sprake is van aanhoudende benauwheid, waarvoor medicatie moet worden gebruikt (bijv. Ventolin) is het advies te overleggen met de gynaecoloog welk beleid verstandig is om te volgen.

Ik heb begrepen dat je een kind standaard kweekt na geboorte bij COVID-19 positieve moeder. Hoe zit dat nu?

De werkgroep Corona heeft deze vraag gesteld aan de Nederlandse Vereniging Kinderartsen.

Je beschouwt het kind als positief dus hoeft niet te kweken en dan gedurende 10 dagen. Als het kind klachten krijgt dan kweek je wel.

Er is geen landelijk beleid omdat er lokaal in ziekenhuizen andere afspraken gemaakt worden. En die zijn leidend.

Als de zwangere positief getest is op het coronavirus. Wat te doen met SEO?

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen een positieve Covid-19 test met of zonder klachten.

Positieve Covid-19 test zonder klachten 
De quarantaine duurt 5 dagen. 72 uur. Zijn er in die periode geen klachten ontstaan dan is de quarantaine beëindigd. Ontstaan in deze periode klachten, dan blijf je langer in quarantaine tot de klachten minimaal 24 uur weg zijn.
Stel het SEO uit tot de quarantaine voorbij is, indien mogelijk. Is dit niet mogelijk i.v.m. de zwangerschapstermijn, plan dan het SEO aan het einde van het spreekuur. Voorkom contact met andere zwangere en draag de PBM volgens de richtlijnen.

Positieve Covid-19 test met klachten
De quarantaine eindigt 24 uur nadat de klachten zijn verdwenen en het minimaal 7 dagen geleden is dat de zwangere ziek werd.
Stel het SEO uit tot de quarantaine voorbij is, indien mogelijk. Is dit niet mogelijk i.v.m de zwangerschapstermijn, plan dan SEO aan het einde van het spreekuur, voorkom contact met andere zwangere en draag BPM volgens de richtlijnen. 

Mogen partners bij SEO aanwezig zijn?

Er zijn geen aparte regels voor de SEO. De partner mag aanwezig zijn met inachtneming van de RIVM richtlijnen (o.a. afstand, handhygiëne, bij klachten blijf thuis etc.).

Mag de zwangere zonder klachten naar de echo als de partner, of één van de gezinsleden van de zwangere wel verkoudheidsklachten en koorts heeft (boven 38 graden Celsius), en/of last heeft van benauwdheid?

Bij koorts of coronaklachten is het advies om de persoon met klachten te laten testen. Alle huisgenoten blijven in thuisquarantaine totdat de uitslag bekend is.
Kijk of het SEO zo lang kan worden uitgesteld (gezien de termijn). Kan dit niet, verricht het SEO dan met PBM. Vraag de zwangere een mondmasker te dragen. De partner mag niet mee.

Kinkhoestvaccinatie

Bij het RIVM komen veel vragen van zwangeren over de maternale kinkhoestvaccinatie. Deze vaccinatie loopt gewoon via de JGZ, ook tijdens de COVID-19 periode, en kan veilig gegeven gegeven worden

Wat is het advies m.b.t. het aanbieden van groeiecho’s na bewezen of mogelijk doorgemaakte Corona?

De werkgroep die het document 'Standpunt COVID-19 en zwangerschap, bevalling en kraambed' van 10-08-2020 heeft opgesteld stelt het volgende: Indien er sprake is geweest van een ernstige COVID-19 infectie met zuurstofbehoefte waarvoor opname nodig is, is het advies de rest van de zwangerschap te vervolgen in de 2e lijn (gynaecoloog). Er is geen advies om bij elke COVID-positieve zwangere groeiecho’s uit te laten voeren.