Q en A COVID 19 en vaccineren

Mag een zwangere gevaccineerd worden tegen COVID-19 in de zwangerschap?

Ja, de mulitdisciplinaire werkgroep Corona adviseert in het standpunt Vaccinatie tegen COVID-19 rondom kinderwens, zwangerschap en bevalling van 23 april 2021 om zwangeren zich te laten vaccineren met een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna). Dit standpunt is herzien. Eerder werd nog geadviseerd alleen kwetsbare zwangeren zich te laten vaccineren, maar uit grootschalig onderzoek onder andere in de Verenigde Staten blijkt dat vaccinatie geen noemenswaardige bijwerkingen geeft.

Over welk vaccin gaat deze Q&A?

Deze Q&A gaat over de mRNA vaccinatie van Pfizer-BionTech en Moderna. Omdat het vaccin van AstraZeneca vanaf april 2021 alleen nog wordt gegeven aan personen van 60 jaar en ouder, is deze niet meegenomen in deze Q&A.

Wat is de status van de vaccinaties? Gaat het om een experiment?

Het gaat niet om experiment, het heet Conditional marketing authorisation. Dit is legaal ondersteund en wordt enkel toegepast onder een aantal voorwaarden. De producent verbindt zich aan het blijvend verzamelen van data en het uitvoeren van analyses zodat voortschrijdend inzicht kan worden toegepast om al dan niet de autorisatie te bestendigen. De website van de EMA geeft ook onderaan duidelijke inzichten waarom en hoe het nu tijdens corona wordt toegepast. Het advies komt van het hoger gerechtshof (om zwangeren wel te vaccineren) en van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA).

Gelden na vaccinatie de COVID-19 maatregelen nog?

Ook na vaccinatie gelden de huidige adviezen (1,5 meter maatregel, hygiëne, thuiswerken etc.) van de overheid. Ook de adviezen m.b.t. zorgverlening aan cliënten door verloskundigen, zoals beschreven in de routekaart, blijven gelden. We weten immers nog niet of mensen na vaccinatie alsnog besmet kunnen raken met het coronavirus en in welke mate zij dan besmettelijk zijn voor anderen. We blijven de routekaart met adviezen gebruiken, hierbij volgen we de risiconiveaus van de routekaart van de overheid. De verwachting is dat het risiconiveau bij meer vaccinaties en minder besmettingen zal dalen. Bij een daling van het risiconiveau is ook de verwachting dat het gebruik van voorzorgsmaatregelen (zoals PBM) zal afnemen.

Als ik al een besmetting heb doorgemaakt/eerder positief getest ben op COVID-19 moet ik me dan nog laten vaccineren?

De Gezondheidsraad adviseert ook na een doorgemaakte besmetting te vaccineren, omdat herbesmetting mogelijk is.

In welk trimester mag ik gevaccineerd worden?

Hoewel bij voorkeur vaccinatie na het 1e trimester zal plaatsvinden vanwege de embryonale ontwikkeling, is er vooralsnog geen bezwaar tegen vaccinatie in het 1e trimester. De multidisciplinaire werkgroep COVID-19 & Zwangerschap neemt aan dat toediening in deze fase van de zwangerschap veilig is. Toekomstige studies moeten de veiligheid definitief bevestigen.

Kan vaccinatie plaatsvinden bij vrouwen die borstvoeding geven?

Vaccinatie kan plaatsvinden bij vrouwen die borstvoeding geven. Toekomstige studies moeten de veiligheid definitief bevestigen. Zie de volgende websites voor meer informatie:
Stichting Lareb - Bijwerkingen coronavaccins
LaLecheLeague -Covid-19 vaccinaties en borstvoeding

Als ik twijfel over vaccineren met wie kan ik dit dan overleggen?

Als je wordt uitgenodigd voor een vaccinatie door je werkgever dan kun je overleggen met je Arboarts. Als je wordt uitgenodigd door je huisarts kun je met hem/haar overleggen of met je behandelend specialist. Natuurlijk kun je ook altijd met je behandelend specialist én met je verloskundig zorgverlener (gynaecoloog of verloskundige) bespreken als je twijfelt over het vaccineren.

Mag ik als zwangere zorgverlener de vaccinatie weigeren?

Ja, iedereen, ook een zwangere vrouw, mag vaccinatie weigeren. Regelgeving rondom weigering is goed leesbaar uitgelegd door juristen van Eldermans en Geerts en te lezen via deze link: https://www.eldermans-geerts.nl/expertise/corona/faq-vaccinatieplicht-zorgverlener-corona/

Als ik niet gevaccineerd wil worden tijdens mijn zwangerschap, hoe kan ik het risico verminderen om besmet te raken met het coronavirus?

Om het risico op besmetting met het coronavirus te verkleinen, gelden de algemene adviezen:
Werk thuis, vermijd drukte, was je handen regelmatig, houd 1.5 m afstand, draag een mondkapje in overdekte ruimtes.

Mag ik gevaccineerd worden als ik een kinderwens heb? En hoe lang moet ik wachten met een zwangerschap na vaccinatie?

In de meeste bijsluiters van de vaccins staat dat een periode van 2 maanden tussen vaccinatie en conceptie wordt geadviseerd. Het standpunt van de werkgroep FMS wijkt hiervan af, hierin wordt aangegeven dat een zwangerschap niet uitgesteld hoeft te worden na vaccinatie. Toekomstige studies moeten de veiligheid definitief bevestigen.